OD 2. DO 19. SVIBNJA 2017. GODINE TRAJU UPISI U DJEČJI VRTIĆ PČELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. U PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM – VRTIĆ I  PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLU.

RODITELJI DJECE KOJA NA DAN 31. KOLOVOZA NE NAVRŠE GODINU DANA ŽIVOTA, A ŽELE KRENUTU U JASLICE NAKON PRVOG ROĐENDA TREBAJU DOĆI U VRTIĆ POPUNITI OBRAZAC PREBILJEŽBA.

SVE POTREBNE INFORMACIJE ZA UPIS DJECE MOŽETE DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA, U ULICI BRAĆE RADIĆA 13A SVAKODNEVNO OD 8,00 – 14,00 SATI, NA TELEFON BROJ 043/771-419 I NA MOBITEL 099/2771-419.

POPUNJENE PRIJAVNICE I ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA PRIMAT ĆE SE DO 19. SVIBNJA 2017.

 

Ravnateljica:

Martina Kovač