OD 21. RUJNA DO 2. LISTOPADA  2015. GODINE TRAJE ZAPRIMANJE PRIJAVA U DJEČJI VRTIĆ PČELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. U  PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLU.

SVE POTREBNE INFORMACIJE ZA UPIS DJECE MOŽETE DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA, U ULICI BRAĆE RADIĆA 13A SVAKODNEVNO OD 8,00 – 14,00 SATI, NA TELEFON BROJ 043/771-419, NA MOBILNI TELEFON 099/2771-419.

POPUNJENE PRIJAVNICE I ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA PRIMAT ĆE SE DO 2. LISTOPADA 2015.