Prema obavijesti Hrvatske vode – VGO za srednju i donju Savu – Centar obrane od polave za BBŽ, vezano na visinu vodostaja r. Glogovnici, na mjerodavnom vodomjeru Koritna, na kojem je dana 23.10.2014. u 06 sati zabilježen vodostaj 571, s tendencijom daljnjeg porasta, donijeli su rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na području Županije bjelovarsko-bilogorske, slivno područje „Česma-Glogovnica“, BP7, dionice br.: D.7.10., D.7.11., D.7.12., D.7.13.,  dana 23.10.2014. u 6 sati.

Prema obavijestima Hrvatske vode – VGO za srednju i donju Savu – Centar obrane od polave za BBŽ, vezano na visinu vodostaja na r. Česmi, na mjerodavnom vodomjeru u Čazmi, na kojem je dana 23.10.2014. u 06 sati zabilježen vodostaj 498, s tendencijom daljnjeg porasta, donijeli su rješenje o uspostavi pripremnog stanja obrane od poplava na području Županije bjelovarsko-bilogorske, slivno područje „Česma-Glogovnica“, BP7, dionice br.: D.7.1, D.7.3., D.7.5., D.7.6., D.7.9., D.7.14, D.7.16., dana 23.10.2014.  u 7 sati.