OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA I ZAINTERESIRANIM GRAĐANIMA DA SE PRIJAVA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠE ZA 2021. MOŽE PRIJAVITI OD 8 – 14h SVAKI RADNI DAN DO 20.9.2021. U PROSTORU GRADSKE UPRAVE U ČAZMI, TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13 (u poštanski sandučić, lijevo od ulaza u zgradu) ili na mail drazen.dupor@cazma.hr  

Uz prijavu treba priložiti:

  • prvu stranicu prijave poticaja (MIBPG) za 2021.- preslika
  • stranicu sa prijavom površina za poticaje – preslika
  • osobna iskaznica – preslika
  • IBAN računa – tekući ili žiro račun – preslika  (’’zaštićeni račun’’ NE MOŽE)
  • privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka  

Propisani obrasci nalaze se na internet stranici Grada Čazme, u nastavku ove objave.