Na temelju Ugovora o proljetnoj deratizaciji na području Grada Čazme s pripadajućim naseljima za 2017. godinu, a u cilju provođenja preventivno – sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ČAZME S PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

27. veljače 2017. – ZDENČEC, SIŠČANI I VAGOVINA
28. veljače 2017. – GORNJI DRAGANEC, DONJI DRAGANEC,
KOMUŠEVAC I MILAŠEVAC
01. ožujak 2017. – MARTINAC, GORNJI MIKLOUŠ, DONJI MIKLOUŠ I NOVO SELO
02. ožujak 2017. – VUČANI, BOJANA I GRABOVNICA
03. ožujak 2017. – ANDIGOLE, VRTLINSKA, POBRĐANI, PAVLIČANI, POBJENIK I SUHAJA
04. ožujak 2017. – MARČANI, SOVARI, DAPCI I PALANČANI

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći dan bez padavina.
Rodenticidi koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener.).
Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za
zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%) te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba: Tomislav Šepak, sanit.ing., 099/2533-004.
O nastavku plana deratizacije obavijestiti ćemo Vas sljedeći tjedan.