Kako bi se pojednostavilo podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenče i omogućilo podnošenje prijava Gradu Čazmi iz vlastitog doma, od danas, 17. kolovoza, moguće je podnošenje zahtjeva putem sustava e-Građani. Građani sustavu mogu pristupiti putem linka https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html  gdje je potrebno izabrati uslugu e-Novorođenče.

Upute se nalaze na sljedećem linku https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-Hrvatska/e-Novoro%C4%91en%C4%8De%20putem%20Interneta%20korak%20po%20korak.pdf

Grad Čazma dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za svu novorođenu djecu s prebivalištem na području grada Čazme. Pomoć iznosi 2.000 kuna za prvo i drugo dijete u obitelji te 5.000 kuna za treće i svako sljedeće novorođeno dijete. Za tu namjenu je u Gradskom proračunu osigurano 250.000 kuna godišnje. Kod prijave, obavezno je potrebno navesti kontakt broj telefona/mobitela roditelja te tekući račun roditelja – podnositelja zahtjeva.

„Nadamo se kako će naši sugrađani koristiti ovu novu mogućnost podnošenja zahtjeva kako bi se smanjio broj osobnog dolaska, osobito u ovo vrijeme pandemije. Naravno, za sve one koji ne koriste sustav e-Građani, ostaje mogućnost podnošenja zahtjeva osobno u Gradskoj upravi ili slanjem skenirane dokumentacije i zahtjeva putem e-maila. Grad Čazma potpisao je sporazum s Ministarstvom uprave te je ovo još jedan korak u digitalizaciji javne uprave“, rekao je gradonačelnik, Dinko Pirak.