Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/2019), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Čazme,  KLASA:  940-04/21-01/05, URBROJ: 2110-01-04/02- 21-1,  od  15. prosinca 2021. i članka  34. Statuta Grada Čazme („Službeni vjesnik Grada Čazme “ broj 13/21), te provedenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta RH od 17.01.2022. , objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Čazme, Gradsko vijeće Grada Čazme na 7. sjednici, održanoj 26.4.2022. godine donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme.

Tom odlukom daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o.  Miklouš i Pobjenik  na rok od 25 godina.

Rok za podnošenje prigovora je 6. svibnja 2022. godine.