Čazma, 16.03.2020.

Temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa – COVID 19, gradonačelnik Grada  Čazme dana 16. ožujka 2020. godine donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o mjerama sprječavanja širenja koronavirusa – COVID 19

na području Grada Čazme

 

 Članak 1. 

Od dana donošenja ove Odluke pa do daljnjega obustavlja se održavanje bilo kakvih događanja  u objektima u vlasništvu Grada Čazme kao što su društveni domovi, vatrogasni domovi  i sl.   Do daljnjega se preporučuje odgoditi sva organizirana okupljanja građana bez obzira na to radi li se o mjestu okupljanja koje je u vlasništvu Grada Čazme ili privatnom vlasništvu.

 

Članak 2.

Dječji vrtić Pčelica Čazma od ponedjeljka 16.03.2020. zatvara se na razdoblje od 2 tjedna nakon čega će se postupiti po preporukama i uputama Stožera za civilnu zaštitu RH te Vlade RH.

Obvezuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica Čazma da organizira dežurstva u vrtiću  privremeno i isključivo za osiguranje boravka djece za koju roditelji ne mogu osigurati nikakvu drugačiju skrb.

Ovlašćuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica Čazma da samostalno organizira radno vrijeme vrtića i zaposlenika prema potrebi.

 

Članak 3.

Gradska uprava Grada Čazme počevši od utorka 17.3.2020. godine pa nadalje obustavlja rad sa strankama te će se komunikacija s građanima isključivo obavljati elektroničkim i telefonskim putem. Kontakt telefon za sve upite je 771 052, a e-mail cazma@cazma.hr .

 

Članak 4.

Daje se preporuka da se od dana donošenja ove Odluke pa nadalje pogrebna ceremonija na

grobljima kojima upravlja Komunalije d.o.o. Čazma odvija  isključivo u okviru obitelji.

Ovlašćuje se direktor Komunalija d.o.o. da organizira rad svih komunalnih službi sukladno preporukama Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz uvjet da sve komunalne usluge građanima moraju biti dostupne.

 

Članak 5.

Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma radi isključivo za posudbu i vraćanje knjiga te se do daljnjega obustavljaju sva organizirana događanja.

 

Članak 6.

Centar za kulturu Čazma do daljnjega obustavlja rad sa strankama te se obustavljaju sva organizirana događanja. Sva komunikacija moguća je elektronskim i telefonskim putem.

 

Članak 7.

Preporučuje se udrugama s područja Grada Čazme da do daljnjega odgode sastanke, druženja i druga okupljanja.

 

Članak 8.

Zadužuju se svi ravnatelji ustanova i direktori gradskih tvrtki da redovito prate sve preporuke  Stožera civilne zaštite RH te postupaju u skladu sa njima te preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

GRADONAČELNIK:

 Dinko Pirak, prof.