Ovom Odlukom utvrđuju se iznos pomoći, način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i način isplate jednokratnih financijskih pomoći za umirovljenike povodom Božićnih blagdana – „Božićnice“, sukladno sredstvima predviđenima Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu te Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme.

Pravo na pomoć ostvaruju umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Čazme, ukoliko ostvaruju mirovinu manju od 270,00 EURA mjesečno.