Gradonačelnik Grada Čazme raspisuje javni poziv za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2018./19.

Pravo na kredite ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Iznos sufinanciranja Grada Čazme iznosit će 100 % iznosa nominalne kamate u fazi korištenja kredita za svakog studenta koji realizira kredit u banci.

Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava  Splitska banka, sukladno kriterijima i uvjetima banke, a temeljem Liste kandidata koju utvrđuje Grad Čazma.

Natječaj je otvoren trajno, do kraja akademske godine. Prijava se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Čazma –  Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma.

Odluka o raspisivanju javnog poziva za studentske kredite 2018-19

prijavni obrazac – studentski kredit