SUFINANCIRANJE UČENICIMA:

Grad Čazma sufinancirat će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole, a koji nisu obuhvaćeni sufinanciranjem iz državnog proračuna.

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2018./19., u iznosu od 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara, odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).

Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Čazmatrans nova d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Čazmi i priloga s popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu.

 

SUFINANCIRANJE STUDENTIMA:

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2018./19., u iznosu od 10 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

 

odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata