Na temelju članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), te u skladu s Natječajem za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći u 2016. godini za studente preddiplomskih i diplomskih studija, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente u 2016. godini, sastalo se u utorak 8. ožujka i donijelo Odluku o dodjeli jednokratnih pomoći za studente u 2016. godini.

Budući da je Natječajem predviđeno ukupno 40 jednokratnih novčanih pomoći za studente, a pristiglo je manje zahtjeva i svi udovoljavaju kriterijima, Povjerenstvo je zaključilo da nije potrebno bodovati i stvarati rang listu već je prihvaćeno svih 24 zahtjeva studenata. Pojedinačna pomoć iznosi 500 kuna.

Odluka Povjerenstva o dodjeli jednokratnih pomoci za studente