U ponedjeljak, 25.4., u Gradu Čazmi održan je Stožer Civilne zaštite na kojemu je analizirana provedena vježba Operativnih snaga civilne zaštite, razmatrane obveze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku te pripremne i provedbene aktivnosti za turističku sezonu u 2016. godini.
Zaključeno je da nema primjedbi na postupanje škole i učenika tijekom pokazne vježbe uz prikaz rada operativnih snaga civilne zaštite, koja je održana 29.02.2016. godine u suradnji sa Srednjom školom Čazma, te da se može reći da je vježba uspjela.
Zaključeno je kako Grad Čazma ispunjava sve zakonske obaveze što se tiče akata iz ovog područja, redovito obavještava javnost o odlukama te da će se JVP Čazma i ove godine uključiti u dislokaciju sukladno potrebama i nalogu nadležnih.
Stožer Civilne zaštite Grada Čazme zaključio je da su na području Grada Čazme donesene sve potrebne zakonske obaveze, osigurana financijska sredstva u Gradskom proračunu za djelovanje svih operativnih snaga Civilne zaštite te su operativne snage iz sustava civilne zaštite spremne za sve eventualne potrebe i reagiranja za slučaj velike nesreće i katastrofe.