U srijedu 28.11. održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi), 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju i predstavnik izrađivača 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čazme Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta REKONSTRUKCIJA – ZGRADA JAVNE NAMJENE VATROGASNI DOM DAPCI na 2. LAG Natječaj unutar mjere 2.1. „Potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastrukture“, tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Izvjestiteljica: Goranka Vojnović, v.d. direktorice Razvojne agencije Čazma. Sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika te su sve odluke osim jedne donesene jednoglasno, dok je jedna donesena većinom glasova prisutnih vijećnika. Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak podnio je izvješće o radu u proteklom razdoblju. Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme bit će dostupan na službenoj internetskoj stranici Grada Čazme.