Gradsko vijeće Grada Čazme sastalo se već drugi put ove godine i održalo 12. sjednicu na kojoj su se našle četiri točke dnevnog reda. Prva od njih je bila  kratkoročno kreditno zaduženje Grada Čazme kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. na rok od 12 mjeseci na iznos do 195.000,00 eura uz kamatnu stopu od 1,75% godišnje. Kako je rekao gradonačelnik Pirak nije riječ ni o čemu revolucionarnom već o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna Grada Čazme i za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, pojasnio je.

– Kroz sve radove koje smo imali prošle godine, kredit smo digli prošle godine za projekt Čazma Natura koji je bio isključivo vezan za radove koji su tada napravljeni, a s obzirom da je krajem godine bilo dosta nepredviđenih aktivnosti koje smo morali odraditi, ovaj kredit dižemo isključivo za održavanje likvidnosti u ovoj godini, rekao je Pirak i dodao kako će kredit biti vraćen do kraja godine.

Vijećnici su usvojili i tri odluke i to o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed, imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme i o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Riječ je o odlukama koje su već usvojene i u kojima je došlo do samo jedne promjene člana i to umjesto pravnice Ivane Vukšić koja više ne radi u gradskoj upravi na njeno mjesto je izabrana nova pravnica Julija Vrbanec.