U četvrtak, 25. svibnja 2023. u Čazmi je održana 14. sjednica Gradskog vijeća.

Od 13, prisustvovalo je 12 vijećnika koji su razmatrali sljedeći dnevni red:

  • Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi)
  • Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Čazma u 2022. godini

izvjestitelj: Darko Orak, načelnik PP Čazma

  • Usvajanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Čazme za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za postupke započete po starom Zakonu

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čazme u 2023. godini   

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Gradskog vijeća Grada Čazme

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaći i drugim primicima gradonačelnika Grada Čazme

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

Sve odluke donesene su jednoglasno (glasovima svih prisutnih vijećnika).

Odluke će biti objavljene na internetskim stranicama Grada Čazme po ovjeri, kao i zapisnik sa sjednice.

Zvučni zapis sjednice dostupan je na uvid u Gradskoj upravi.

Foto: Davor Kirin