U četvrtak, 21. rujna u Čazmi je održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme. Sjednici je prisustvovalo 9 od 13 vijećnika, a raspravljalo se o sljedećim odlukama: Ocjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čazmu – (usklada 03), Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za Grad Čazmu (Revizija 2/2023), Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme od 17.01.2022., Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme, Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme, Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Čazme i Izvještaj polugodišnjeg obračuna proračuna grada Čazme za 2023. godinu.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

Prije rasprave o prijedlozima odluka, održan je Aktualni sat na kojemu je gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak podnio izvješće o radu Grada Čazme u razdoblju od protekle sjednice.

V.d. direktora Komunalija Želimir Curiš također je podnio izvješće o stanju u Komunalijama, odnosno nalazu revizije financijskih izvještaja, zatečenom stanju nakon otkrića pronevjere novca i poduzetih mjera. Napomenuo je i to da su Komunalije podnijele zahtjev za povećanjem cijene komunalnih usluga jer su, primjerice, po cijeni odvoza otpada najjeftiniji u RH, a ta cijena ne pokriva troškove odvoza i zbrinjavanja otpada.

Gradski vijećnici Grada Čazme potom su upućivali pitanja gradonačelniku i nadležnim službama.

Vijećnik Jurica Jurina predložio je da se postave dodatne kante za otpad u školskim ulicama te da se novo igralište između dječjeg vrtića i Doma zdravlja BBŽ u Čazmi zaštiti postavljanjem rasvjete ili kamera.

Vijećnica Ivana Žugaj osvrnula se na uređenost grobalja te napomenula kako je ograda na groblju Prnjarovac dotrajala i u lošem stanju te kako bi je valjalo obnoviti. Također, postavila je pitanje vezano za asfaltiranje Prokljuvana.

Vijećnik Kristijan Marinić upitao je u kojoj je fazi, odnosno radi li se išta po pitanju uvođenja brzog, odnosno optičkog interneta te skrenuo pozornost na prijedlog svojega sumještanina Mate Sarte, koji ima nekoliko ideja za unaprjeđenje turističke i kulturne ponude grada Čazme. Također, upitao je kad će se početi uređivati objekt u Dragancu, koji je namijenjen za dječji vrtić.

Vijećnica Marijana Habijančić zahvalila je na obnovi Područne škole Vrtlinska te prenijela želje mališana za uređenjem igrališta i postavljanjem gola za nogomet.

Na pitanja vijećnika odgovorio je gradonačelnik Dinko Pirak. Pozdravio je prijedlog vijećnika Jurine te zadužio komunalne službe za postavljanje dodatnih koševa za otpad i rasvjete na dječjem igralištu, a po potrebi i sigurnosnih kamera.

Glede grobalja, gradonačelnik je istaknuo da se brojna groblja na čazmanskom području kontinuirano održavaju te da će se na groblju u Prnjarovcu postaviti nova ograda najkasnije do Sesveta. Glede asfaltiranja Prokljuvana, gradonačelnik je rekao kako će se to prigradsko naselje asfaltirati još ove godine te da je u tijeku javna nabava.

Što se tiče Interneta, naglasio je kako je Grad Čazma uključen u projekt širokopojasnog interneta s još nekoliko jedinica lokalne samouprave. Ravnateljica ustanove Razvojna agencija Čazma Ivana Vojković je dodala kako se javio jedan zainteresirani teleoperater za taj projekt. Glede prijedloga g. Sarte, gradonačelnik smatra da su zanimljivi te da se, barem djelomično, mogu implementirati u planove daljnjeg razvoja Grada Čazme.

Objekt u Draganec je u fazi dobivanja građevinske dozvole, nakon kojega slijedi javna nabava i konačno radovi. Zahtjev za dobivanje građevinske dozvole Grad Čazma podnio je prije mjesec dana, ali još uvijek nije dobio rješenje.

Što se tiče škole u Vrtlinskoj, kao što je rekao već prilikom posjeta Područnoj školi, u dvorištu zgrade postavit će se igrala za djecu, koja su već pripremljena, a prema željama učenika i gol za nogomet.