U petak, 6. prosinca 2019. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2019.godinu, 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2019.godinu, 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godinu, 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje: a) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2019.godinu, b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2019.godinu, c) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Čazme u 2019.g., 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje: a) Proračuna Grada Čazme za 2020.godinu, b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2020.godinu, 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2020.-2022.godine 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje : a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, c) Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2020.godinu, d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu, e) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.g. 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje : a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2020.godinu, b) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2020.godinu, c) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme za 2020.godinu, d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020.g. 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o porezima Grada Čazme 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čazme 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju analize stanja za 2019.g. i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu za područje Grada Čazme Sve su odluke usvojene većinom glasova ili jednoglasno.