18. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme, održanoj u petak, 6. ožujka, prisustvovalo je 12 od 15 vijećnika.

Raspravljalo se o 13 točaka te su sve odluke donesene jednoglasno.

Dnevni red sjednice obuhvaćao je:

1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2019.g. Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2019.g. Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.g. Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čazme, Izvjestiteljica: Jadranka Paranos; pročelnica Stručne službe – Tajništva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2020.g. Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ; pročelnica Stručne službe – Tajništva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju imena trga na području naselja Gornji Miklouš Izvjestiteljica: Jadranka Paranos; pročelnica Stručne službe – Tajništva

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika – Županijski sud u Bjelovaru – 2 osobe, – Županijski sud u predmetima za mladež – 2 osobe – Općinski sud u Bjelovaru – 2 osobe – Općinski sud u predmetima za mladež – 2 osobe Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva

8. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme za 2019.g. Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

9. Razmatranje prijedloga i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2020.g. Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana zaštite od požara za Grad Čazmu Izvjestitelj: Josip Heger, zapovjednik JVP Čazma

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Provedbenog Plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2020.g. Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Čazma Izvjestiteljica: Jadranka Paranos; pročelnica Stručne službe – Tajništva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.