Nakon što su posljednje tri održane elektroničkim putem, pod epidemiološkim mjerama održana je i 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme. Kako bi se te mjere mogle poštovati, sjednica je, umjesto u Gradskoj vijećnici, održana u Domu umirovljenika u Čazmi. S obzirom na epidemiološku situaciju, neće se održati svečana sjednica Gradskog vijeća te je ova, radna sjednica, bila posljednja uoči Dana Grada Čazme. Sjednici je prisustvovalo 10 od 15 vijećnika i sve su odluke donesene jednoglasno. Usvojen je Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2019.g., Izvješća o programima gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. g., Odluka o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2019. g., Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme, Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Čazma i Odluka o javnim priznanjima Grada Čazme u 2020. g.. Sve odluke, kao i zapisnik, bit će dostupne na mrežnim stranicama Grada Čazme.