Jednoglasno usvojen proračun za 2022. godinu

Za razvojne projekte i druge potrebe, sljedeće godine predviđeno 83.630.950,00 kuna, a Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2021. godinu, ukupni plan smanjen je za 4.397.440,00 kuna te novi iznosi 71.356.060,00 kuna.

Važna i sadržajno bogata 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, s 15 točaka dnevnog reda, protekla je u suglasju svih prisutnih vijećnika (njih deset od trinaestero), te je samo jedna točka izglasana s 9 glasova „za“ i jednim suzdržanim, dok su sve ostale prihvaćene jednoglasno.

S obzirom da je bila riječ o posljednjoj sjednici u ovoj kalendarskoj godini, vijećnici su razmatrali prijedloge II. Izmjena i dopuna gradskog proračuna za ovu i prijedlog proračuna Grada Čazme za sljedeću godinu. Oba dokumenta prihvaćena su jednoglasno i bez primjedbi.

Od ostalih točaka, razmatrani su programi koji su sastavni dio proračuna, izmjena Odluke o komunalnom redu, Odluka o raspisivanju natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, odluke vezane za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te o programu i radu Savjeta mladih.

Posebno zanimljiva bila je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje dječjeg igrališta Gornji Draganec“, unutar Mjere 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, LAG-a Moslavina.  

– Riječ je o uređenju središta Draganca, za koji već duže vrijeme postoji projekt i plan, međutim, čekalo se odobrenje Ministarstva kulture kako bi se zgrada stare Šumarije, odnosno stare škole u Dragancu, pored vatrogasnog doma, mogla srušiti. Sad kad konačno imamo zeleno svjetlo, možemo krenuti u taj projekt. Prvi korak je javljanje na natječaj. Ukoliko dobijemo sredstva, a procijenjena vrijednost je više od 400.000 kuna, Draganec će dobiti lijepo urbano središte, s novim parkirnim mjestima i dječjim igralištem – mali trg – rekao je gradonačelnik Dinko Pirak.

Na Aktualnom satu, među ostalim, vijećnik Kristijan Marinić upozorio je na most na Bukovini kod Intralightinga, temu koja se provlači kroz mnoge sazive Vijeća i traje već više godina. Opasnost za pješake, posebno djecu i starije osobe, predstavlja nepostojanje nogostupa.

V.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, Mario Ivanović, rekao je kako su proširenje mosta i gradnja pješačke staze na tom dijelu u planu za sljedeću godinu te da su za tu namjenu predviđena sredstva u iznosu od gotovo 400.000 kuna. – S obzirom da je riječ o županijskoj cesti, usprkos mnogim i opetovanim upozorenjima i traženjima od strane Grada Čazme, do sada nije bilo pomaka. Međutim, sada su se stvari promijenile nabolje, dodao je gradonačelnik, Dinko Pirak. Odluke i zapisnici sa svih sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme objavljuju se u Službenom vjesniku te na internetskoj stranici Grada Čazme.