Na samome početku sjednice, kojoj je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika, zamjenica gradonačelnika Snježana Dončević, predstavnici gradskih ustanova i tvrtki te djelatnici Gradske uprave, gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju. Naveo je kako su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrena sredstva za energetski pregled javne rasvjete u visini od 60% od ukupne vrijednosti radova (40.000 kuna). Po ranije odobrenim sredstvima završen je pregled i dobiveni certifikati za energetske preglede zgrada u vlasništvu Grada ili gradskih ustanova (zgrada u Ul. M. Novačića 13., Dječjeg vrtića, Knjižnice i Centra za kulturu).

U projektu sufinanciranja održive gradnje 4 korisnika završila su radove te su se stekli uvjeti za isplate za iste.

U tijeku je II faza navoza kamena na nerazvrstane ceste te iskopi graba (pravci Bosiljevo, Općevac, Palančani, Dapci, Sovari, Marčani), te uređenje puteva za pristup poljoprivrednom zemljištu u Bojani, Mikloušu i Dragancu. Zbog obilnih kiša bilo je i više intervencija na održavanju lokalnih cesta.

U tijeku su radovi na izgradnji vodovoda u naselju Bosiljevo, za koji su dobivena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja u visini od 415.000,00 kuna. Završeno je oko 70 % radova koje izvode Komunalije Čazma, s tim da je udio Grada u sufinanciranju 32% od ukupne vrijednosti.

U  postupku donošenja IV. izmjena Prostornog plana za isti je u tijeku ishođenje suglasnosti Župana.

U provođenju postupka legalizacije u ovoj godini izdano je 230 rješenja o legalizaciji.

Zamjenjen je dio igrala na Dječjem igralištu sukladno europskim normama te je planirana izgradnja još jednog manjeg igrališta na zelenoj površini između Doma zdravlja i Dječjeg vrtića.

U tijeku su istražni arheološki radovi na mjestu izgradnje kružnog toka koje, u suradnji s konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture provodi Centar za kulturu te će nakon toga uslijediti početak izgradnje kružnog toka.

U tijeku je i ishođenje dozvole za crpnu stanicu u poduzetničkoj zoni Ninkovica, kojom bi se u budućnosti spriječilo plavljenje poduzetničke zone.

Obavljena je zamjena i popravak svjetiljki javne rasvjete koje su izvršile Komunalije.

Na prošloj sjednici gradonačelnik je obavijestio prisutne da je Grad Čazma među prvima u Hrvatskoj započeo s programom besplatnog rada za opće dobro, kojim se radno sposobne osobe koje primaju socijalnu pomoć pozivaju na besplatni rad od 30 do 90 sati mjesečno. Na ovaj oblik rada pozvano je 135 osoba. Dio ih je odradio (oko 20), jedan dio je na liječničkom pregledu utvrđen kao radno nesposoban, dok ih je 40-tak odbilo raditi te je za iste Centar za socijalnu skrb privremeno obustavio isplatu zajamčene minimalne naknade.

I ove godine Grad sufinancira nabavu udžbenika. Pokazala se opravdanom odluka o sufinanciranju udžbenika za I. razred gimnazije jer je ove godine upisano dvostruko više učenika od prošle godine, njih 23. Vezano uz sufinanciranje udžbenika za Osnovnu školu Čazma za treće dijete, odlikaše koji su sudjelovali na natjecanjima ili za djecu čiji su roditelji lošijeg imovinskog stanja, u tijeku je zaprimanje prijava. Do sada ih je zaprimljeno 50-tak, a iznos subvencije je 500 kuna po djetetu. Također, Grad Čazma subvencionira mjesečne karte za studente iznosom od 10 % od cijene.

Budući da se BBŽ nije očitovala na zahtjev Grada Čazme za prijenosom Osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma, uputili smo zahtjev za uvrštavanjem na dnevni red Županijske skupštine. No, bez obzira na Odluku, Grad i dalje brine o osnovnoškolcima te je Osnovnoj školi donirao računalo te nabavio signalne trokutiće za prvašiće.

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 18.08. javni poziv za dodjelu dugogodišnjeg zakupa za zemljište u vlasništvu RH na području Grada Čazme, koje obuhvaća 23 tehnološke cjeline površine 25 hektara. Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, postupak prodaje i zakupa provodi Agencija. Zainteresirani poljoprivrednici obaviješteni su o raspisanom natječaju.

Vezano uz rad Vijeća mjesnih odbora, Grad Čazma započeo je s praksom da se povremeno sjednice održavaju u Gradskoj upravi. Tako su do sada održane sjednice Vijeća MO Draganec i Vrtlinska, te će se isto nastaviti i s ostalima. Takvo održavanje sjednica pokazalo se učinkovitim i dobrim jer se članove upoznaje s problemima oko naplate komunalne naknade, uloženim sredstvima te raspravlja o problemima koji su najčešće vezani uz komunalnu infrastrukturu.

Program pomoći u kući, počevši od 01.05.2014.g., provodi se sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Rješenja o pravu na sudjelovanje izdaje Centar za socijalnu skrb. Do sada je Centar za područje Grada Čazme izdao rješenja za 25 korisnika. Program se provodi putem Crvenog križa, a za sada je omogućeno zapošljavanje jedne gerontodomaćice.

Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja na koja je odgovarao gradonačelnik Pirak i drugi službenici. Sjednica je nastavljena razmatranjem dnevnog reda te su sve točke jednoglasno prihvaćene.

Tako je donesena Odluka o usvajanju „Strategije ekonomskog razvoja Grada Čazme za razdoblje 2014.g. -2020.g.“, o kojoj su izvještavali Dinko Pirak,gradonačelnik i Damir Novotny, predstavnik tvrtke T&MC.

„Problemi u financijama središnje države i nemogućnosti financiranja regionalnog razvoja usmjerava aktivnosti i politike lokalne samouprave na samostalno programiranje svoga razvoja te usmjeravanje na financijske instrumente poticanja regionalnog razvoja u EU“, istaknuo je predstavnik T&MC Group, izrađivača Strategije ekonomskog razvoja, dr.sc. Damir Novotny.

Za ostvarivanje dugoročne razvojne vizije potrebno je prihvaćanje sljedećih strateških odrednica od strane svih najvažnijih nositelja procesa odlučivanja u Gradu te svih zainteresiranih strana: poticanje kreativnih i inovativnih gospodarskih subjekata, uključivanje u ekonomske procese i kreiranje unutrašnje potražnje za proizvodima i uslugama poduzeća s gradskog područja, podržavanje rasta produktivnosti ekonomskih subjekata razvojem gradskih produktivnih kapaciteta (razvoj obrazovanja, ljudskih potencijala, osiguravanje poslovne infrastrukture) te poticanje osnivanja novih poduzeća i već osnovanih poduzeća koja žele poslovati na gradskom području putem vlastitog razvojnog fonda, navodi se u Strategiji.

„Gradska razvojna strategija će se usko povezivati s razvojnim strategijama susjednih jedinica lokalne samouprave i Zagrebačke županije, ekonomska struktura će se morati značajno osuvremeniti, što znači da će Grad poticati ekonomsku diverzifikaciju usmjerenu prema inovativnim i kreativnim poduzećima koja stvaraju višu dodanu vrijednost i koja mogu biti konkurentna na međunarodnom tržištu (izvozno orijentirano gospodarstvo). Također, razvoj obrazovne i kulturne infrastrukture, posebno infrastrukture za razvoj visokog i specijaliziranog obrazovanja će biti presudan za ekonomski razvoj Grada. Grad će se internacionalno pozicionirati, što znači da će se povezivati s gospodarskim, obrazovnim i jedinicama lokalne samouprave u susjednim zemljama – članicama EU. Ekonomski razvoj u razdoblju 2014-2020. odvijat će se kroz strateške korake promjena (Step Change Growth) i strateške razvojne projekte“, zaključuje gradonačelnik Pirak.

Na 7. sjednici Gradskoga vijeća Grada Čazme, usvojen je i Polugodišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2014. godinu, donesena Odluka o imenovanju zamjenika člana Skupštine – predstavnika Grada Čazme u Lokalnoj akcijskoj grupi Moslavina te Zaključak o odobravanju Plana podjele trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Čazma.

Sjednici je prisustvovao i načelnik Policijske postaje Čazma Mirko Cindrić koji je prisutne informirao o stanju sigurnosti na području Grada Čazme u vremenskom periodu od 01.01.-30.06.2014..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA