U utorak, 26. travnja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 13 vijećnika.

Dosadašnji vijećnik iz redova HDZ-a, Vjekoslav Budanec, podnio je ostavku te ga je u Gradskom vijeću Grada Čazme zamijenio Đuro Matešin.

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene: Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine, Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme, Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čazme, Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada, Odluka o Sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, Odluka o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Čazma i Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čazme.

Foto Davor Kirin-Photography