Iako je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održana tek pred božićne blagdane, gradski vijećnici ponovno su se sastali u srijedu, 4. siječnja, kako bi raspravili o prijedlogu Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći odobrenih sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine, koju je donijela Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine i Odluci o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine, koju je donio Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 29. prosinca 2022.godine, u iznosu do 1.781.345,90 eura (13.421.550,72 kuna). Gradu Čazmi dodijeljeno je ukupno 1.104.967,94 EUR (8.325.380,96 kn).

Sredstva se dodjeljuju kao pomoć za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra, a raspoređuju se raspoređuju se po slijedećim kriterijima:

– za pokriće do 100 % prijavljenih šteta na svom području na neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba i to: obiteljske, višestambene, poslovne i gospodarske građevine, kuće za odmor i ostale građevine (garaže, spremišta i druge jednostavne građevine),

– za pokriće do 67% od ukupnog iznosa neosiguranih prijavljenih šteta u poljoprivredi,

– za pokriće do 100% prijavljenih šteta na neosiguranim šumama u vlasništvu fizičkih osoba,

– za pokriće do 100% prijavljenih šteta na neosiguranoj opremi.

– za pokriće do 100% ostalih troškova nastalih prilikom sanacije posljedica prirodne nepogode (žurne nabave građevinskog materijala, izrade troškovnika i elaborata za procjenu štete i sl.).

Osim ove odluke, koju su vijećnici jednoglasno podržali, donesen je i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Čazme.