U Zagrebu je 26. veljače 2014. održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva Udruge gradova u mandatnom razdoblju 2013.-2017. te prva sjednica Nadzornog odbora Udruge, čiji je predsjednik čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak.
Na sjednici Predsjedništva bilo je prisutno 30 od 41 člana i članice. Sjednica je započela tematskim dijelom na kojem je predstavljen Prijedlog nacrta Zakona o pomorskom dobru, prijedlog organiziranja Sajma gradova i županija te poziv na šestu konferenciju o sigurnosti u gradovima. U radnom dijelu Predsjedništvo je donijelo odluke o: imenovanju kandidata za člana hrvatske delegacije u Odboru regija, usvajanju izvješća predsjednika Nadzornog odbora i financijskog plana udruge za 2014., usvajanju Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti ispod zakonskog praga, usvajanju Plana javne nabave za 2014. te izgledu novog pečata. Na početku sjednice okupljene predstavnike gradova u Predsjedništvu Udruge pozdravio je predsjednik, Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića.
Predsjednik Nadzornog odbora, Dinko Pirak, podnio je izvješće Predsjedništvu o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini. Poslovanje Udruge u 2013. godini bilo je u skladu je s odredbama Statuta i zakona. Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je usvojeno.

Pod točkom razno, okupljeni članovi Predsjedništva uputili su prijedloge za točke dnevnog reda koje bi se uvrstile na iduću sjednicu: rasprava o novim uslužnim područjima za obavljanje javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje, rasprava o imovinsko-pravnim problemima vezanima uz provedbu EU projekata te rasprava o Zakonu o turističkom zemljištu. Dogovoreno je da će na iduću sjednicu biti pozvani predstavnici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Naime, problemi povezani s nedosljednim tumačenjem propisa koji uređuju imovinsko-pravna pitanja, različita postupanja od strane državnih tijela, posebice od strane sudova, uzrokuju konkretne probleme gradovima. Već je i do sada Udruga gradova poduzimala niz konkretnih aktivnosti koje su bile usmjerene na izmjenu normative, ujednačavanje prakse te ubrzavanje postupaka od strane državnih tijela no rezultatima i pomacima, generalno gledano, i nismo posebno zadovoljni. U tom će smislu i predstojeća tematska sjednica Predsjedništva biti logičan nastavak dostadašnjih aktivnosti.

predsjedništvo