Najviše postignuće u lovu ribe udicom na plovak ribolovaca čazmanskog društva „Štuka“ u ovoj godini, bio je plasman na KUP-u Hrvatske u Vukovaru, gdje je Čazmanac Vanja Ugrinović osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju. Njemu je pripalo i treće mjesto pojedinačno u Trećoj državnoj ligi zapad pa je najtrofejniji ribolovac Štuke.

U županijskoj ligi, Čazmanci su drugi. Društvo je organiziralo Kup Grada Čazme, tradicionalni ulov ribe udicom na lijeskov prut, i jesenski Kup na rijeci Česmi te bilo partner planinarskom društvu „Garjevica“ prilikom organizacije  Kotlijade te, s Turističkom zajednicom, u organizaciji Obiteljske šatorijade, rečeno je na godišnjoj skupštini ŠRD „Štuka“, koja ima 122 odrasla člana i 13 kadeta i najbrojniji su u Zajednici sportskih ribolovnih društava, uz još dva društva, „Hrvatski dragovoljac“ i „Amur“.

U ribolovne vode tijekom godine pustili su 1.600 kilograma ribe, najviše šarana i amura, koju su dobavljaču platili 19.950,00 kuna. Na kraju sezone, ribolovci su prijavili 820 kilograma ulovljenih riba pa se procjenjuje da je u vodama ostala još zavidna količina za ribolov u sljedećoj godini.

Plaćanje domara postalo je neisplativo, pa je manja skupina entuzijasta volonterski preuzela dežurstva i naplatu ribolovnih dozvola vikendom te tako Društvu donijela značajne uštede. Zaključeno je da se tako nastavi i u sljedećoj godini.

Ove je godine zakazao je rad s mladim ribolovcima pa će u 2019. prioritet biti pripremiti ekipu za natjecanje u kategoriji kadeta te se više založiti za pomlađivanje članstva, pošto je prosjek starosti sada 65 godina.

Vodstvo Društva je ocijenilo da održavanje čistoće uz vode nije na potrebnoj razini pa će se prema ribičima koji ne ispunjavaju obvezu odraditi tri dana radne akcije, pooštriti disciplinske mjere, tako da neće moći kupiti dozvolu za ribolov u narednoj godini. Solidarno je odlučeno da su radnih akcija oslobođeni ribolovci stariji od 70 godina, a njih je u Društvu 20 posto.

Čazmanski su se ribolovci kritički osvrnuli na rad vodstva Zajednice ribolovnih društava te traže detaljnije izvješće, naročito o financijskom poslovanju.

Jedan od najvećih problema čazmanskom ribolovnom društvu „Štuka“ su štete koje prouzrokuju poplave vode iz zaobalja rijeke Česme, za koje drže odgovornim Hrvatske vode.  Osim što strada ribolovni fond, veliko oštećenje nastaje na zgradi ribolovne kuće, koja je naročito oštećena u zadnje dvije velike poplave pa je nasušna potreba njezine obnove, odnosno dogradnje na više. No, u  taj zahvat ribolovci će krenuti tek kad s Hrvatskim vodama sklope Ugovor prema kojim bi se obvezale nadoknaditi štetu Društvu za mogućih narednih poplava, što do sada nije bio slučaj. (Franjo Jagatić)