Grad Čazma održava gotovo 70 km nerazvrstanih cesta, od čega 41 km asfaltiranih i 25 makadamskih pravaca. Prošle je godine u tu svrhu utrošeno 1,4 milijuna kuna iz Gradskog proračuna, a ove će godine taj iznos biti i veći jer se planiraju i u tijeku su i veći zahvati. Među njima su obnova Braće Radića te izgradnja spojne ceste kod Osnovne škole Čazma.
Budući da na čazmanskom području ima i mnogo županijskih prometnica za koje je nadležna Županijska uprava za ceste, odnosno BBŽ, a u koje se duže vremena nije ulagalo, Grad Čazma ponudio je sufinanciranje u 50%-tnom iznosu za popravak cesta, za početak pravaca Prnjarovac – Graberec i Donji Draganec – Komuševac, koje su u jako lošem stanju.
Također, u proceduri je ishođenje potrebnih dozvola za modernizaciju ceste u Prokljuvanima, dužine oko 4 km, a koja će se kandidirati na natječaj iz Programa ruralnog razvoja.

https://www.facebook.com/Grad-%C4%8Cazma-498264773556381/photos/?tab=album&album_id=1010022449047275