Sukladno Odluci ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, o provođenju programa osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju provedeno je osposobljavanje za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Čazme.

Proveo ga je Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar. Sudjelovali su članovi Zapovjedništva Civilne zaštite i Zapovjedništva zaštite i spašavanja te članovi Vatrogasnog zapovjedništva Grada Čazme. Također, prisustvovala su i zapovjedništva s područja Ivanske i Štefanja.

Program je obuhvaćao sustav zaštite i spašavanja, obveze i zadaće lokalne zajednice i odgovornih osoba u zaštiti i spašavanju, stožerno upravljanje u kriznim događajima te odnose s javnošću i medijima.

Na primjerima intervencija s područja Županije i grada Čazme, npr. evakuacije iz staračkog doma gdje je izbio požar, obrađena je studija slučaja, a provedena je i simulacijska vježba.

duzs