Prijave, tj. kreiranje zahtjeva za upis počinje 12.05. i trajat će do 20.05.2022. godine.

Roditelji predaju zahtjeve u vremenu od 12. – 20.5.2022. te ulaze na portalu e-građani preko linka https://vrtici.e-upisi.hr/.  U prilogu se nalaze i upute za roditelje koji predaju zahtjeve. 

Napominjemo da trebate imati pristup sustavu e-Građani, na koji se možete prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Bilo bi svakako dobro da roditelji prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).