Na administrativnom području grada Čazme izradit će se Plan održive mobilnosti, uz ugradnju Platforme za upravljanje mobilnošću.

Plan održive mobilnosti u gradovima je strateški plan za stvaranje održivog prometnog sustava, kako bi se zadovoljile potrebe stanovnika za mobilnošću i omogućila bolja kvaliteta života u gradovima i okolici. EU predlaže razmatranje mogućnosti uvođenja planova održive urbane mobilnosti u gradovima kao obvezu, prema nacionalnim standardima temeljenima na smjernicama EU.

Svrha izrade Plana održive mobilnosti grada Čazme je dobiti uvid u postojeće stanje mobilnosti na cijelom administrativnom području, stvoriti zajedničku viziju te, uz analizu postojećeg stanja infrastrukture i procjenu potencijalnih grupa korisnika alternativnih rješenja održive mobilnosti, definirati smjernice razvoja plana održive mobilnosti, s funkcijom omogućavanja mobilnosti svakome. U konačnici, bit će predložene mjere temeljene na sljedećim načelima: zajamčena mobilnost svakome, učinkovito korištenje svih načina prijevoza, održavanje prometa sigurnim i ekološki prihvatljivim te stvaranje učinkovitih prijevoznih usluga.

Plan, temeljem kojega će Gradu Čazmi biti omogućeno kandidiranje na razne europske natječaje, izradit će tvrtka Academica d.o.o. za prometno planiranje, razvoj tehnologije i usluge, izabrana postupkom jednostavne nabave, a vrijedan je 120.000 kuna.