„Po staza naših starih“ je povijesno-istraživačko-memorijalna povorka u čast mnoštva Hrvata koji su u 16. stoljeću napustili svoja stara ognjišta i preseljeni duž Jantarske ceste, do grada u Moravskoj, Brna.

Današnji potomci tih ljudi su Gradišćanski Hrvati, koji žive u tri države (vrlo malo ih ima čak i u Moravskoj). Projekt je počeo 2013. i održava se svake druge godine te će trajati do 2033.. Projekt „Po staza naših starih“ je ove godine krenuo peti put na put 2. srpnja i u 10 dana proći će kroz 5 država, uz razne aktivnosti i događanja. Projekt se ostvaruje u suradnji više udruga, institucija, gradova i općina.

Jedna od postaja na putu prošle subote bio je i Grad Čazma. U planu je bilo da povorka u 11:00 sati dođe na gradski trg u Čazmi, a potom i prođe čazmanskim ulicama. Na žalost, zbog kvara na putu do Čazme povorka je kasnila pa je dio programa u kojem je sudjelovao KUD Graničar održan ranije na trgu. U povorci je trebao sudjelovati i KK Husar iz Čazme.

Direktorica Turističke zajednice Martina Dončević počastila je mlade folkoraše KUD-a Graničar i dočekala goste koji su se na gradskom trgu fotografirali i produžili za drugu postaju na putu, Rovišće.