Počela je modernizacija javne rasvjete na području Grada Čazme, odnosno zamjena postojećih sa štednim, LED svjetiljkama. Trenutačno se obnavlja pravac uz državnu prometnicu D43, od Dabaca do Vagovine, a riječ je o investiciji vrijednoj oko 200 tisuća kuna.

U planu Grada Čazme je zamjena svjetiljki u svih 36 naselja, a prioritet su državne ceste zbog veće gustoće prometa.

Početkom sljedeće godine, gradit će se javna rasvjeta u Ul. hrvatskih branitelja u Čazmi.