Počela je obnova vanjske ovojnice (fasade) i krovišta na vatrogasnom domu u Bojani. Radovi su vrijedni oko 200.000 kuna, a financira ih Grad Čazma.

Grad Čazma sustavno ulaže u sva naselja na svom području i obnavlja sve mjesne i vatrogasne domove. Grad je sve domove legalizirao i projektno riješio, a dobar dio već je potpuno ili djelomično obnovljen i uređen (npr. Dapci, Grabovnica, Draganec, Prnjarovac, Cerina, Miklouš, Andigole Milaševac, Vagovina, Općevac, Bosiljevo, Donji Draganec, Lipovčani, Pavličani, Vrtlinska…)