Iz Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu (za akademsku godinu 2019/2020) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 1.000 kuna po studentu. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Od ove godine, Grad Čazma pojednostavljuje uvjete i kriterije za dodjelu pomoći te sada pravo na naknadu imaju SVI studenti koji imaju prebivalište na području Grada Čazme, redovni su studenti preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj te ne primaju stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć).

Ukoliko pripadate u navedenu skupinu, kako biste ostvarili pravo na jednokratnih 1000 kuna, trebatedostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) propisani obrazac za prijavu *

2) presliku osobne iskaznice (obostrano) podnositelja zahtjeva,

3) izjavu studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac)*

4) potvrdu o redovitom upisu na fakultet, s naznakom smjera i studijske grupe

6) kopija kartice žiro računa studenta (s IBAN-om)

 

*Obrasci se mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili preuzeti s Internet stranice

 

natjecaj 2019

prijavnica jednokratna pomoc 2019

izjava o ne primanju drugih stipendija 2019