Grad Čazma će i ove godine sufinancirati kupnju udžbenika u iznosu od 1000 kuna po učeniku za sve učenike koji će u školskoj godini 2015./16. upisati prvi razred Srednje škola Čazma, smjer Opća gimnazija, bez obzira na prebivalište roditelja.
Kako bi ostvarili pravo na pomoć, uz zahtjev koji će se početkom rujna moći dobiti u Gradskoj upravi, trebat će priložiti kopiju osobne iskaznice roditelja – podnositelja zahtijeva i potvrdu o upisu u Srednju školu Čazma za školsku godinu 2015./16..
Pomoć će se isplaćivati u gotovini u Gradskoj upravi Grada Čazme. Obavijest o vremenu isplate utvrdit će se naknadno, o čemu će učenici biti obaviješteni putem škole i medija.