Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima ( Narodne novine broj 115/16) jedinice lokalne samouprave dužne su ustrojiti sustav evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Obveza plaćanja poreza na nekretnine počinje od 01.01.2018. godine. Porez na nekretnine zamijeniti će komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

PREDMET OPOREZIVANJA SU NEKRETNINE – stambeni i poslovni prostori, garaže i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja. 

OBVEZNIK PLAĆANJA POREZA NA NEKRETNINE JE VLASNIK NEKRETNINE (samostalni posjednik).

IZNIMNO- porezni obveznik može biti i korisnik prostora (nesamostalni posjednik), ako je pravnim poslom tj. ugovorom porezna obveza prenesena na korisnika.

Važno! Primjenom članka 51. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima vlasnik nekretnine solidarno jamči za naplatu poreza. To znači da će vlasnik nekretnine, u slučaju da korisnik ne plaća obvezu poreza, morati platiti njegov dug. 

Za potrebe ustrojavanja evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine dostavljamo Vam u privitku ovoga dopisa obrasce za stambeni prostor, poslovni prostor i građevinsko zemljište. Molimo Vas da navedene obrasce popunite ovisno o nekretnini čiji ste vlasnik.

U slučaju da posjedujete više nekretnina, za svaku pojedinačnu nekretninu treba ispuniti zaseban obrazac.

Rok za dostavu traženih podataka je 31.10.2017. godine.

Obzirom na opsežnost poslova ustrojavanja evidencije, molimo Vas da popunjene i vlastoručno potpisane obrasce dostavite u Gradsku upravu Grada Čazme što prije.

Obrasce možete predati osobno u Gradsku upravu Grada Čazme, poslati poštom na adresu, Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma ili dostaviti skenirane na e-mail: cazma@cazma.hr 

U slučaju da ne dostavite u zakonskom roku tražene podatke, člankom 59. Zakona o lokalnim porezima je propisano da jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima raspolažu, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob nekretnine.

 

Napomena – u slučaju nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca možete se obratiti Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju:

  • Referentica za komunalno gospodarstvo – Gordana Pervan ( tel. 771 076)

e-mail: gordana.pervan@cazma.hr

  • Pročelnica – Andrea Prugovečki Klepac ( tel. 771 905 )

e-mail: andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

Svi obrasci dostupni su i na web stranici Grada Čazme www.cazma.hr.

                                                        

                  PROČELNICA

Andrea Prugovečki Klepac, prof.

 

1. OBRAZAC ZA STAMBENI PROSTOR porez

2. OBRAZAC ZA POSLOVNI PROSTOR

3. OBRAZAC ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE