Dana 3. rujna 2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Čazma potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

Temeljem ovog Ugovora, dodijelit će se bespovratna sredstva Gradu Čazmi u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno“. Njegova ukupna vrijednost je 309.639,50 kuna.

Sunositelj aktivnosti je Općina Štefanje, koja je s Gradom Čazma ranije potpisala Sporazum o udruživanju u provedbi projekta.

Riječ je o programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čiji je cilj informirati i educirati cjelokupno stanovništvo Grada Čazme i Općine Štefanje o održivom gospodarenju otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Aktivnosti koje će se provoditi kako bi se postigao planirani cilj su: specijalizirane televizijske i radijske emisije, javne i edukacijske tribine, predstave za djecu i natjecanja u školama , radijske i Internet reklame te nadogradnja internetske stranice.

Predškolska i školska djeca informirat će se o održivom gospodarenju otpadom putem njima namijenjenih izobrazno-informativnih materijala, a posebno će se osmisliti i letci i plakati.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.