Predstavnici udruga civilnog društva s područja Grada Čazme potpisali su izjave o suradnji s Gradom Čazmom, a koje čine sastavni dio Povelje o suradnji jedinice lokalne samouprave i udruga civilnog društva.
Prisustvovali su predsjednici 15-ak udruga te predsjednik Gradskog vijeća Grada Čazme, Vinko Ravlić i pročelnica za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babić Marković.
Na temelju odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi, mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Deklaracije o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te Statuta Grada Čazme, Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je Odluku o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva. Njome Grad Čazma i organizacije civilnoga društva potvrđuju želju i spremnost za unaprjeđenjem suradnje i razvijanjem partnerskog odnosa.
Temeljni ciljevi Povelje su:
osnažiti kapacitete lokalne samouprave radi uspostavljanja partnerskog odnosa i razvijanja različitih oblika suradnje s organizacijama civilnoga društva te promicanja načela Povelje;
osnažiti kapacitete i unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva u procesima donošenja odluka putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj razini;
osigurati transparentan i djelotvoran sustav financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za opće/javno dobro na lokalnoj razini;
osigurati održivost socijalnih usluga te razviti sustav praćenja i kontinuiranog unapređivanja kvalitete socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnoga društva;
doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
Međusobna suradnja potpisnika Povelje temelji se na načelima participacije, povjerenja, partnerstva, ravnopravnosti, transparentnosti, samostalnosti i neovisnosti organizacija civilnog društva te odgovornosti svih dionika za korištenje javnih sredstava. Potpisnici Povelje surađivat će na području: savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva namijenjenih općem dobru i zajednički doprinositi društveno-ekonomskom razvoju.
Nakon potpisivanja Izjava, pročelnica Babić Marković i direktorica Knjigovodstva d.o.o. Čazma Mira Pećina upoznale su prisutne s pojedinostima novog Zakona o udrugama.

IMG_6624'