U Gradskoj vijećnici u Čazmi će se u četvrtak, 18.12.2014., u 10,00 sati, održati svečano potpisivanje Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva, s gradonačelnikom Čazme Dinkom Pirakom i predsjednicima udruga civilnog društva s područja Grada Čazme.

Na temelju odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi, mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Deklaracije o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te Statuta Grada Čazme, Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je Odluku o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva. Njome Grad Čazma i organizacije civilnoga društva potvrđuju želju i spremnost za unaprjeđenjem suradnje i razvijanjem partnerskog odnosa.

Temeljni ciljevi Povelje su:

  • osnažiti kapacitete lokalne samouprave radi uspostavljanja partnerskog odnosa i razvijanja različitih oblika suradnje s organizacijama civilnoga društva te promicanja načela Povelje;
  • osnažiti kapacitete i unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva u procesima donošenja odluka putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj razini;
  • osigurati transparentan i djelotvoran sustav financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za opće/javno dobro na lokalnoj razini;
  • osigurati održivost socijalnih usluga te razviti sustav praćenja i kontinuiranog unapređivanja kvalitete socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnoga društva;
  • doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Međusobna suradnja potpisnika Povelje temelji se na načelima participacije, povjerenja, partnerstva, ravnopravnosti, transparentnosti, samostalnosti i neovisnosti organizacija civilnog društva te odgovornosti svih dionika za korištenje javnih sredstava. Potpisnici Povelje surađivat će na području: savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva namijenjenih općem dobru i zajednički doprinositi društveno-ekonomskom razvoju.

Nakon potpisivanja Povelje bit će održana kratka prezentacija o novostima za udruge, sukladno novom Zakonu o udrugama.

 

povelja o suradnji