Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta „Za čazmanske mališane zajedno“ Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od gotovo 3 milijuna kuna.

Dječji vrtić „Pčelica“ i Grad Čazma, uz pomoć Razvojne agencije Čazma, izradili su i prijavili projekt „Za čazmanske mališane zajedno“. Projekt je prijavljen na natječaj „Vrtići za skladniji život“ – Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiranog iz Europskog socijalnog fonda te je ostvario visokih 96 bodova.

Temeljem provedene ankete, roditelji su izrazili potrebu za produljenjem radnog vremena dječjeg vrtića, otvaranjem dodatnih programa te pružanjem usluga psihologa i logopeda za djecu.

Cilj projekta je usklađivanje privatnog i poslovnog života obitelji s djecom koja pohađaju ili će pohađati dječji vrtić i to produženjem rada vrtića do 21 h. Za potrebe provedbe popodnevnog rada dječjeg vrtića, zaposlit će se 2 odgojitelja na puno radno vrijeme te kuharica i spremačica na pola radnog vremena.

Projektom će se zaposliti i stručni suradnik – pedagog te edukacijsko – rehabilitacijski stručnjaci logoped i psiholog, čime će se pružiti jednake mogućnosti u rastu i razvoju djeci s posebnim potrebama.

Odgojitelji i stručni suradnici će u sklopu projekta sudjelovati na više od 20 edukacija i osposobljavanja kako bi se podigla razina kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sadašnje i buduće generacije polaznika vrtića.

Sudjelovanjem na edukacijama te nabavom potrebne opreme, omogućit će se izrada te izvođenje dodatnih programa za djecu – sportskog i dramskog.

Vrijednost projekta je 2.913.555,00 kn te se u 100 %–tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna RH.