Grad Čazma je sa ciljem razvijanja suradnje sa udrugama sa čazmanskog područja i poticanja organizacija civilnog društva usmjerenih na potrebe mladih da se aktivnije uključe u život i djelovanje lokalne zajednice, u partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Čazma i Društvom naša djeca Čazma, aplicirao na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Za navedeni je projekt pod nazivom Lokalni program za mlade grada Čazme ostvario pravo na novčanu naknadu od 40 000 kuna bespovratnih sredstava Ministarstva, a projekt je ukupno vrijedan 180 000 kuna te će ostatak sufinancirati Grad Čazma.

Pokrenut od strane Grada, projekt “Lokalni program za mlade” dati će mogućnost mladima sa čazmanskog područja da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice kroz izradu samog projekta te razne popratne aktivnosti vezane uz provedbu istog.

Najvažniji cilj ovog projekta je poboljšati život mladih u lokalnoj zajednici uključivanjem u aktivni život te zadovoljavanjem njihovih potreba. Lokalnim programom definirati će se ciljevi, mjere i zadaci kojima će se nastojati unaprijediti položaj mladih u zajednici.

U tu svrhu, kao početna faza projekta odabrana je anketa o potrebama mladih za dobivanje korisnih povratnih informacija od mladih. Svrha anketiranja je dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba te izrada strateškog dokumenta kao i akcijskog plana za provedbu samog programa. Dobiveni rezultati trebali bi omogućiti lokalnim tijelima vlasti izradu mjera i aktivnosti koje će pridonijeti poboljšanju ukupnog društvenog položaja mladih u Gradu Čazmi, smanjenju njihovih društveno uvjetovanih problema te uspješnijem zadovoljavanju postojećih i budućih potreba.

Stoga molimo sve mlade da se odazovu ovom pozivu i popune anketu koju mogu pronaći na poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebRzcjNBV-sBzEwYUTpRjYpdkT0rCEgKYmI80Myj8qys3cMg/viewform?usp=sf_link

Anketa je anonimne prirode te će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za spomenutu namjenu. Molimo Vas da izdvojite 10 do 15 minuta Vašeg vremena te iskreno odgovorite na pitanja u anketi.

Grad Čazma kao nositelj i partneri na projektu ovim putem se zahvaljuje svim mladima koji će za potrebe projekta ispuniti ovaj anketni upitnik.