Udruga vinogradara i vinara „Čazma“, u suradnji s Turističkom zajednicom i Gradom Čazma organizira 6. međunarodnu izložbu vina – Čazmanski vinokap.
Otvorenje izložbe bit će 1. travnja 2017. godine (subota) u motelu Ana u Čazmi u 17,00 sati.
Organizatori pozivaju izlagače da vina i alkoholna pića za ocjenjivanje i izložbu dostave u Čazmu, u motel Ana, dana 5. ožujka (nedjelja) u vrijeme od 10,00 do 20,00 sati.
Uzorci se dostavljaju osobno ili poštom kako slijedi: po 4 boce za bijela i 3 boce za crna (crvena), pjenušava te voćna vina volumena 1 L ili 0,75 L, a za predikatna i specijalna vina u originalnoj ambalaži od 0,2 do 0,75 L te za alkoholna pića po 2 boce od 0,5 L.
Uz svaki je uzorak potrebno popuniti i priložiti prijavni list (može više uzoraka na jednom prijavnom listu), koji se može preuzeti na portalu Udruge – www.vinari-cazma.hr.
Kotizacija po uzorku je 100,00 kn, a svaki peti uzorak jednog izlagača oslobođen je kotizacije.
Uplata kotizacije moguća je kod predaje uzoraka kao i uplatom na žiro-račun Udruge broj IBAN:
HR5223900011100278762, poziv na broj: OIB uplatitelja, svrha doznake: kotizacija za izložbu, primatelj: UVV Čazma (kopiju virmana molimo predati s uzorkom).
Kemijska analiza vina nije obavezna, ali je preporučljiva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na dolje navedenim adresama:

UVV „Čazma“, Kralja Tomislava 13, predsjednik 099 515 68 10, dopredsjednik 098 160 08 15, tajnik 098 218 111,
e-mail: cazmanski.vinokap@gmail.com

TZ Moslavina-Čazma, Braće Radića 2, 043 772 086,
e-mail: tzc@email.t-com.hr