Grad Čazma je, sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), izradila Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje od 2017. do 2022. g. te se omogućava Javni uvid u Nacrt Plana koji će trajati od 24.11. do 27.12.2017. g..

Javni uvid u Nacrt Plana javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Čazmi, u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, u Uredu pročelnice, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 14.00 sati. Nacrt Plana će se, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Čazme na www.cazma.hr.

Javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge može upisati u knjigu primjedbi uz izloženi Nacrt Plana tijekom čitavog razdoblja javnog uvida ili ih dostaviti na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma, s naznakom “Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na PGOGČ”.