Grad Čazma raspisuje poziv za dostavu kandidatura za nove članove Savjeta mladih Grada Čazme.

Rok za dostavu prijava je 20 dana od dana objave na web stranici, odnosno do 1. veljače 2021..

Savjet mladih Grada Čazme u 2020. godini djelovao je u sastavu članova Dore Popilovski, Nevene Petrović, Ivana Tomaševića, Veronike Jurić, Antonele Babić Marković te zamjenika članova Ognjena Konjevića, Tomislava Nogalja, Nataše Smuđ, Davora Dupora, Tee Obranović.

Djelatnost Savjeta u protekloj godini sastojala se formalnih aktivnosti, odnosno održavanja sjednica, kao i niza neformalnih aktivnosti i sastanaka.

Tijekom 2020. godine Savjet mladih Grada Čazme održao je četiri sjednice na kojima je razmatrao pitanja od važnosti za položaj mladih u društvu.

Teme o kojima je Savjet mladih raspravljao te provedene aktivnosti:

–              Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u radu Udruge mladih Čazmanaca te ostale aktivnosti za mlade, kroz fb stranicu Savjeta mladih

–              Savjet mladih ostvario je suradnju s  Gradskom knjižnicom Slavka Kolara, TZ Čazma, DND-om Čazma, HPD Garjevica, ŠRD Štuka, Srednjom školom Čazma… Budući da je ove godine situacija s pandemijom COVID – 19, manifestacije se nisu održavale te je je i aktivno sudjelovanje Savjeta na manifestacijama izostalo

–              Sjednice su održavane u prostorijama Gradske uprave, a istima su periodično nazočili   Gradonačelnik i Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti 

–              Predstavnici Savjeta mladih sudjelovali su u Srednjoj školi Čazma na sastanku s Vijećem učenika Srednje škole Čazma na kojem je predstavljen Savjet mladih i Udruga mladih Čazmanaca te su srednjoškolci pozvani da daju svoje predstavnike u sljedeći saziv Savjeta mladih  te da se aktivno uključe u sve aktivnosti

–              Grad Čazma uključio se 2019. u projekt „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ namijenjen za predstavnike gradova i općina. Projekt provodi Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini.  Ovo je najveći europski projekt o radu sa mladima na lokalnoj razini.

Ciljevi projekta su podržati prepoznavanje i poboljšavanje kvalitete rada s mladima kao dio lokalne politike prema mladima, osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini, razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ podržavati rad s mladima te pridonijeti razvoju rada s mladima kroz europsku suradnju u području mladih.

U okviru Europe Goes Local izrađen je plan razvoja sustava odnosno individualni plan rada za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini, a tijekom 2020. održavane su on-line edukacije za rad s mladima

–              Članovi savjeta  mladih redovito su pozivani na sjednice Gradskog vijeća i dostavljani su im svi materijali o čemu se raspravljalo i na sjednicama Savjeta mladih

–              Na inicijativu Savjeta mladih u ožujku 2020., potaknuti situacijom s pandemijom, izrađena je FB stranica „ETržnica Čazma“ na kojoj svi proizvođači domaćih proizvoda mogu besplatno oglašavati i promovirati svoje proizvode

–              Najavljeni su novi izbori za članove Savjeta mladih kroz medije i društvene mreže te je Savjet mladih pozivao sve na aktivno uključivanje

–              Krajem 2020. započeo je projekt „Siguran prostor u zajednici“ zadruge Zamah, uz partnerstvo s DND-om Čazma, koji među ostalim uključuje aktivnosti za djecu i mlade. U okviru projekta napravljena anketa za mlade o potrebama mladih u Čazmi u provođenju slobodnog vremena, uslijed pandemije COVID – 19, održana je jedna radionica za mlade te će početkom 2021. se nastaviti sa održavanjem radionicama s mladima i osmišljavanjem dodatnih sadržaja u Čazmi. Osim toga, početkom godine bit će izrađena nadstrešnica na prostoru „sajmišta“ upravo namijenjena za održavanje aktivnosti za djecu i mlade, poručila je dosadašnja predsjednica Savjeta mladih Grada Čazme, Nevena Petrović.