Grad Čazma i ove godine poziva na dostavu prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Čazme, koja će se dodijeliti u povodu Dana Grada Čazme, na Svečanoj sjednici. Priznanje  se,  sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Čazme («Službeni vjesnik»20/09), dodjeljuje u povodu Dana Grada Čazme, za višegodišnje rezultate pravnim ili fizičkim osobama iz svih područja rada – gospodarstva, školstva, kulture, glazbene umjetnosti, vatrogastva, sporta, informiranja, zdravstva, socijalne skrbi, ekologije i drugo.

Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće podatke:

        opće podatke (ukoliko se radi o fizičkoj osobi, nužan je kratak životopis: ime i prezime, godina rođenja, adresa i kontakt telefon, zanimanje, radno mjesto, do sada dodijeljena priznanja i sl., a ukoliko se  radi o pravnoj osobi, kratak opis i područje djelovanja, broj zaposlenih ili broj članova udruge i sl. )

        obrazloženje prijedloga

        kontakt osobu i broj telefona predlagača.

Prijedloge dostavljajte na obrascu u nastavku, najkasnije do12.05.2014. , na adresu:

Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma,

putem faksa na broj  771-056

ili e-maila:  elvira.babic.markovic@cazma.hr.

priznanja – obrazac