Poziv za dostavu prijedloga za izradu

                                             Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu

 

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna

Pozivaju se mjesni odbori Grada Čazme, odnosno građani Grada Čazme, da podnesu  prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2019. godinu.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati ili akcije kao: izgradnja ili uređenje dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, uređenje parkirališta, izgradnja ili postava autobusnih čekaonica, izgradnja ili postava javne rasvjete, izgradnja kolnika, nogostupa ili asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje prometne signalizacije na cestama, sanacija divljih odlagališta.

Prijedlozi se dostavljaju  mjesnim odborima,  ili direktno na adresu Grad Čazma, Trg čazmanskog kaptola 13.

                                                                                                   

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

Poziv MO