Grad Čazma i ove godine poziva građane da dostave prijedloge za dodjelu javnog priznanja Grada Čazme koja će se dodijeliti u povodu Dana Grada Čazme na Svečanoj sjednici. Priznanje se dodjeljuje povodom Dana Grada Čazme za višegodišnje rezultate pravnim ili fizičkim osobama iz svih područja rada – gospodarstva, školstva, kulture, glazbene umjetnosti, vatrogastva, sporta, informiranja, zdravstva, socijalne skrbi, ekologije i drugo.

Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće podatke:

  • opće podatke (ukoliko se radi o fizičkoj osobi molimo Vas kratki životopis: ime i prezime, godina rođenja, adresa i kontakt telefon, zanimanje, radno mjesto, do sada dodijeljena priznanja i sl., a ukoliko se radi o pravnoj osobi kratki opis i područje djelovanja, broj zaposlenih ili broj članova udruge i sl. )
  • obrazloženje prijedloga
  • kontakt osobu i broj telefona predlagača.

Prijedloge dostavite na obrascu u prilogu, na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma ili na e-mail:  elvira.babic.markovic@cazma.hr.

priznanja – obrazac