Organizacija žena Hrvatske seljačke stranke „Hrvatsko srce“, u suradnji sa Savjetodavnom službom organizira u srijedu 27.04. u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi predavanje na temu „Ekološko vrtlarenje“ i „Korisni i nepoželjni štetnici u vrtovima i voćnjacima“.

Predavačice su Nikolina Perčec i Vesna Bradić.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.