Grad Čazma i ove godine poziva na dostavu prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Čazme koja će se dodijeliti u povodu Dana Grada Čazme na Svečanoj sjednici. Priznanje  se,  sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Čazme («Službeni vjesnik»  20/09), dodjeljuje povodom Dana Grada Čazme za višegodišnje rezultate pravnim ili fizičkim osobama iz svih područja rada – gospodarstva, školstva, kulture, glazbene umjetnosti, vatrogastva, sporta, informiranja, zdravstva, socijalne skrbi, ekologije i drugo.

 

Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće podatke:

–          opće podatke (ukoliko se radi o fizičkoj osobi molimo Vas kratki životopis: ime i prezime, godina rođenja, adresa i kontakt telefon, zanimanje, radno mjesto, do sada dodijeljena priznanja i sl., a ukoliko se  radi o pravnoj osobi kratki opis i područje djelovanja, broj zaposlenih ili broj članova udruge i sl. )

–          obrazloženje prijedloga

–          kontakt osobu i broj telefona predlagača.

Svoje  prijedloge dostavite na obrascu u prilogu, najkasnije do  18.05.2015. na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma, putem faksa na broj  771-056 ili e-maila:  elvira.babic.markovic@cazma.hr.

 

priznanja – obrazac