Grad Čazma ima obvezu informirati i educirati građane o važnosti odvajanja otpada. Tako je zajedno s općinom Štefanje prijavio projekt pod nazivom “Čuvajmo okoliš zajedno”. Projekt je vrijedan 310.000 kuna i financira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda, a sastoji se od niza aktivnosti: TV emisija, radio emisija, reklama, letaka, plakata, podjele promidžbenih materijala vrtićancima i školarcima, natjecanja u školi na temu recikliranja, predstave za predškolce…. Ovih su dana našim građanima uz račune Komunalija podijeljeni prvi letci, a podjela će se nastaviti kroz čitavu godinu s pet različitih tema. Cilj projekta je podizanje ekološke svijesti svih građana, tj. smanjenje komunalnog otpada odvajanjem korisnog otpada za recikliranje. Provodi se do veljače 2020. godine. Projekt je predstavljen građanima Čazme i Općine Štefanje te široj javnosti na novinarskoj konferenciji održanoj u petak, 8. veljače 2019. g. u Gradskoj vijećnici u Čazmi.